Over Mya online agenda

Mya's verhaal

Mya online agenda werd opgericht door 3 zaakvoerders met jarenlange ervaring in de medische sector. Zo weten wij perfect waaraan de ideale online agenda moet voldoen.

Niet nieuw hoor ik u zeggen? Toch wel. Mya vertrekt vanuit de noden van de zorgverlener, houdt rekening met evoluties binnen de medische sector en bekijkt afspraken boeken vanuit een toekomstvisie op gezondheidszorg:

  • Werken in verschillende praktijken, op verschillende locaties of in multidisciplinaire teams
  • Aandacht voor uw work-life balance
  • Adequate bescherming van persoonsgegevens (GDPR)

Door deze visie na te streven en te kiezen voor ervaren partners, zoals Sanmax Projects, wordt Mya dé online agenda voor de toekomst.