slim agendabeheer Preventie
door Dr. Lore De Raeve

De Nationale Veiligheidsraad kondigde op donderdag 12 maart social distancing maatregelen af die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Maar wat betekent dat nu voor de zorgsector? Hoe kan u zelf aan social distancing doen? En hoe kan uw online agenda u als zorgverlener ondersteunen in deze coronacrisis?


Wat is social distancing?

“Social distancing” verwijst volgens de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten naar (niet-medische en niet-farmaceutische) maatregelen om het contact tussen een (eventueel onbekende) besmette persoon en gezonde, niet besmette personen te verminderen. In hun advies van 8 maart 2020 geven ze aan wat het doel is van de social distancing maatregelen en verduidelijken ze wat dit betekent voor de zorgsector [i]

Wat is het doel van “social distancing” maatregelen?

Het doel van deze maatregelen is niet zozeer om een epidemie te stoppen, maar wel om de verspreiding zoveel mogelijk te beperken of te vertragen. Afhankelijk van de mate waarin deze maatregelen worden uitgevoerd, kan de tijd tot het optreden van een epidemische piek vertraagd worden en het totale aantal gevallen (en de daarmee geassocieerde morbiditeit en mortaliteit) verminderd worden, waardoor de druk op de verschillende actoren in de gezondheidszorg en andere sectoren verlaagt[i].

Wat betekent social distancing voor de zorgsector?

  • Het wordt ten zeerste afgeraden om symposia, studiedagen, en grote bijeenkomsten voor zorgverstrekkers te organiseren of bij te wonen.
  • Het wordt aangeraden om crowding van zorgpersoneel waar mogelijk te vermijden (bv. in de cafetaria).
  • Het wordt aangeraden om vergaderingen van zorgverstrekkers uit te stellen indien niet dringend of noodzakelijk. Men kan de meeste vergaderingen ook organiseren via teleconferencing.
  • Het wordt aangeraden om zoveel mogelijk op afspraak te werken en waar mogelijk maatregelen te nemen om het aantal personen in wachtkamers te verminderen (bv. meer tijd voorzien per afspraak en dus minder mensen per uur).[i]

Stel niet-dringende consultaties uit

Daarnaast werd enkele dagen geleden aan de zorgsector gevraagd om niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen uit te stellen voor onbepaalde duur. Dit is nodig om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, maar ook om ervoor te zorgen dat de zorgsector zich kan voorbereiden op een verdere uitbraak.

Informeer uw patiënten tijdens het maken van een afspraak

Om onnodige telefoontjes naar de praktijk te voorkomen is het belangrijk dat u uw patiënten informeert. Mya, uw nieuwe online agenda kan u hierbij helpen. In het communicatiecentrum van uw online agenda kan u één of meerdere berichten aanmaken die uw patiënten te zien krijgen wanneer ze een afspraak willen boeken. Bovendien kan u kiezen of u een bericht maakt voor de volledige praktijk of enkel voor uzelf.

Stuur uw patiënten een persoonlijk bericht

Uw agenda staat de komende tijd helemaal vol en u dient nu heel wat patiënten te verwittigen dat hun consultatie of ingreep niet kan doorgaan. Een hele klus… Met Mya, uw nieuwe online agenda voor de medische sector, kan u nu heel gemakkelijk al uw patiënten informeren. Stuur uw patiënten een algemene mail of stuur een bericht met een persoonlijke boodschap. De agenda van Mya geeft u verschillende mogelijkheden.

Meer info over hoe Mya u hierbij kan helpen?

Wilt u ook weten hoe een flexibele online agenda u in deze coronacrisis kan ondersteunen? Neem dan snel contact met ons op via hallo@mya-agenda.be. Wij geven u graag een demo waarbij we de social distancing maatregelen ter harte nemen. We bellen u op wanneer het u uitkomt en geven u een online demo van alle functionaliteiten van Mya. Geheel vrijblijvend uiteraard. Neem alvast een kijkje op www.mya-agenda.be voor meer informatie.


[i] Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (8 maart 2020). Voorgestelde maatregelen voor “social distancing” in het kader van de Covid19 epidemie". Geraadpleegd op 23 maart 2020 van https://www.vvsg.be/Corona/Voorgestelde%20maatregelen%20voor%20social%20distancing%20ikv%20Covid19.pdf